Sedna Containers EN

Privacy verklaring

Uw privacy vinden wij bij SEDNA Containers erg belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft hier waarschijnlijk al veel over gehoord. Deze wet zorgt voor meer openheid over wat we met uw gegevens doen.

SEDNA Containers is een leverancier van nieuwe en gebruikte zeecontainers en heeft haar hoofdkantoor in Landsmeer, Nederland. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar finance@sednacontainers.com, of bellen met +31 85 2017317.

Waarom verzamelt SEDNA Containers persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die worden opgevraagd bij een betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen SEDNA Containers en een (potentiele) klant of wanneer een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan SEDNA Containers
Bij de verwerking van persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. SEDNA Containers vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom hebben wij dit statement opgesteld.

Heeft u na lezing van dit statement nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft.
SEDNA Containers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacy en cookie-verklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2018.

Verwerking persoonsgegevens

SEDNA Containers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:

    • – Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer)
    • – Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres)
    • – Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

Als eerste worden de persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en e-mailadres. Zonder de persoonsgegevens die gevraagd worden op het contactformulier kan SEDNA Containers geen contact met u opnemen en kan er geen overeenkomst worden uitgevoerd. 

Als je de website van SEDNA Containers bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:

Informatie over het apparaat, locatie, softwaregebruik en dergelijke.

SEDNA Containers zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft SEDNA Containers overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals SEDNA Containers zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

SEDNA Containers beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.  

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
De gegevens die u invult op een contactformulier op onze website worden door SEDNA Containers alleen gebruikt voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze producten, het aanvragen van een offerte of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, e-mailadres, organisatie, telefoon en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een uitschrijflink. Wanneer u zich uitschrijft worden uw persoonsgegevens direct verwijderd uit onze e-maildatabase.

De gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van 12 maanden kunt ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij SEDNA Containers een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als SEDNA Containers uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die
toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
SEDNA Containers
+31 85 2017317

finance@sednacontainers.com

SEDNA Containers zal binnen vier weken reageren op uw bericht.

Als u meent dat SEDNA Containers handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Cookies
Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. SEDNA Containers maakt op haar website gebruik van tracking cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van SEDNA Containers bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gebruikersgegevens worden voor een termijn van 14 maanden opgeslagen. 

SEDNA Containers heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om het laatste octet van uw IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit “anonimiseren”. Wij hebben ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgezet. Dit betekent dat Google de verzamelde persoonsgegevens van u als bezoeker niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Wij maken geen gebruik van andere Google- diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Sluit Menu